Ijsklimmen 2024

Klimmen in winterse omstandigheden is weer een heel ander gegeven dan rotsklimmen.

Ijswatervallen beklimmen vergt wel wat speciale vaardigheden en speciale materialen.

Bac Antwerpen kan jou dit aanleren.

Volzet
ijsklimmen beginner 2024

BAC Antwerpen organiseert in 2024 één grote ijsklimstage voor beginners .

In deze stage leer je alle basistechnieken om op een veilige manier ijswatervallen te beklimmen :
- Materiaalkennis.
- Tochtvoorbereiding, moeilijkheidsgraad, interpretatie van het ijs en van het lawinerisicobericht.
- Bewegingstechnieken op het ijs, zowel voor voeten als voor ijsbijlen.
- Voorklimmen en het plaatsen van tussenzekeringen (ijsschroeven) in het ijs.
- Opbouw van relais en rappel in het ijs , installatie van abalakov.

ijsklimmen ervaring24

BAC Antwerpen organiseert in 2024 een ervaringsstage ijsklimmen .

In deze stage herhaal je eerst alle technieken die aangeleerd werden in een beginnersstage, daarna kiezen we zelf welke watervallen we gaan beklimmen in functie van de omstandigheden van het ijs en het weer.

Volgende punten komen aan bod tijdens deze stage :
- Herhalen leerlijn ijsklimmen voor beginners
- Tochtvoorbereiding, moeilijkheidsgraad, interpretatie van het lawinerisicobericht i.f.v.
bovenliggende hellingen
- Inschatten kwaliteit van het ijs aan de hand van verschillende factoren zoals temperatuurverloop
- Inschatten veiligheid van bestaande standplaatsen
- Verbeteren van de bewegingstechnieken op het ijs