Activiteit

UPDATE - Algemene Vergadering 2020

Beste vrienden,

In het voorjaar hebben we onze algemene vergadering reeds uitgesteld ten gevolge van de COVID-19 pandemie. We hebben de vergadering toen verlegd naar september. Helaas is een tweede golf ondertussen aan de gang en kunnen wij onze planning niet aanhouden. Antwerpen wordt hierin bijzonder hard getroffen en er zijn nieuw maatregelen van kracht voor de komende 4 weken. Er kan verwacht worden dat de genomen maatregelen daarna, en bij een gunstige evaluatie, slecht met mondjesmaat gelost zullen worden. Onze bubbel zal niet snel vergroten en samenscholingen zal nog enige tijd verboden zijn. Ondertussen zijn we al laat met onze algemene vergadering die, onder normale omstandigheden, binnen de 6 maanden na het afsluiten van het jaar moet plaatsvinden. Om toch aan onze wettelijke verplichtingen tegemoet te komen en de algemene vergadering vooralsnog in 2020 te kunnen organiseren, zien wij ons genoodzaakt de algemene ledenvergadering 2020 online te houden, ieder vanuit zijn eigen bubbel. We kondigen dan ook de algemene vergadering aan voor 05/09/2020 om 20:00. Deze vergadering zal enkel online doorgaan. Er is geen bijeenkomst in een vergaderzaal gepland. U dient zich wel in te schrijven voor deze algemene vergadering en de inschrijvingen moeten ons bereiken voor 24/08/2020 om ons toe te laten het lidmaatschap te verifiëren en de nodige schikkingen te treffen.

Voor stemmingen die schriftelijk en geheim gebeuren, zullen de ingeschrevenen die in orde zijn met hun lidmaatschap een stembrief ontvangen die ze per post kunnen terugsturen met de voorgefrankeerde envelop die bij het stembiljet zal zitten. Andere stemmingen zullen online gebeuren, maar daarbij is de afzender van de stem altijd bekend. Wie zich tijdig inschrijft zal alle nodige details en instructies over het stemmen ontvangen.

Via welk platform de online vergadering precies zal doorgaan (Skype, Microsoft Team, …), zal bepaald worden aan de hand van het aantal tijdige inschrijvingen omdat niet elk platform vergaderingen met evenveel personen tegelijk toelaat of voor grotere aantallen bijkomende kosten voor aanrekent. Eens de inschrijvingen binnen zijn en het lidmaatschap geverifieerd werd, zullen de ingeschreven leden alle verdere details krijgen over de online sessie van onze algemene vergadering.

We wensen iedereen een prettige vakantie in eigen bubbel en een sterke gezondheid toe.

Agenda

  1. Verslag van de voorzitter.
  2. Verslag penningmeester van de rekeningen 2019 en budget 2020
  3. Overzicht jaaractiviteiten en geplande activiteiten 2020.
  4. Herverkiezing Wim Acke en Elena Berenguer
  5. Vraag aan clubleden naar voorstellen activiteiten en/of clubavonden.
  6. Varia

INSCHRIJVEN

Nieuwe bestuursleden kunnen zich kandidaat stellen:
Voorwaarden:
1. Minstens 3 jaar sportbeoefenaar ( lid) zijn
2. Schriftelijk kandidatuur bezorgen aan de zetel, uiterlijk op 24/08/2020
3. Gesteund worden door minstens 20 sportbeoefenaars( leden) (Handtekeningen)  of door de raad van bestuur.

 

 

Hartelijke klimmersgroet,

Het bestuur van BAC-Antwerpen

Henk Vandenhoeck                    Nancy Willeme                          Paul Verzele            Cédric Dezitter

Bert Verwerft                              Wim Acke                               Elena Berenguer 

Data: 

zaterdag, 5 september, 2020 - 20:00 , Online
Labels

Clubactiviteiten: