Activiteit

Klimschool KVB3 - 2021 - VOLZET

* Mensen opleiden om zelfstandig en veilig op rotsen te klimmen. Naast het voorklimmen leer je de basistechnieken die noodzakelijk zijn om deze sport veilig te beoefenen.

* Het doel is bereikt wanneer je een route in een degelijk uitgerust (haken) rotsmassief veilig kan voorklimmen en je de naklimmer even veilig kan
laten nakomen: veilig zekeren van voor- en naklimmer, installatie van een standplaats en rappel, veilig een rappel kunnen uitvoeren, het ombouwen
van een moulinettestysteem

* Wie de opleiding met vrucht heeft afgewerkt ontvangt het KVB3 – brevet

* Voorwaarden: Lid zijn van de Klim- en bergsportfederatie KBF, in bezit zijn van KVB2 (indien geen KVB2 kan worden voorgelegd zullen de competenties
hiervan bewezen moeten worden.)

* Materiaal: Helm, gordel, 1 HMS safebinder, 3 HMS schroefkarabiners, lang lint, zekeringstoestel type Reverso, 2 Prussik touwtjes van ongeveer 1 meter

Wie de opleiding met vrucht heeft afgewerkt, ontvangt het KVB 3-brevet.

DATA
19/9 - 3/10 - 9/10 - 10/10 - 24/10 - 7/11 (evaluatie)

Er wordt nog een introductiedag voorzien voor 19/9/2021.  Begin 2022 zal je eveneens kunnen deelnemen aan een opfrissingsdag voor de zomer!

Deze klimopleiding is toegankelijk voor alle KBF-leden. De leden van BAC-Antwerpen hebben echter voorrang evenals deelnemers die het KVB 2 bezitten.

Op de 1° lesdag moeten de deelnemers bewijzen over de competenties van KVB 2 te beschikken.

Wie KVB 2 niet heeft, contacteert de cursusverantwoordelijke rond een extra lesavond in de week voor de start van de Klimschool. Deze extra lesavond is niet inbegrepen in de deelnameprijs van de Klimschool.

De cursustekst KVB 3 en een T-shirt zijn inbegrepen in de cursusprijs.

KOSTPRIJS

175€ voor leden BAC-Antwerpen, 200€ voor niet-leden BAC-Antwerpen

INSCHRIJVEN

Inschrijven via www.bacantwerpen.be

175€ (voor leden BAC-Antwerpen) of 200€ (voor niet-leden BAC-Antwerpen) storten op rekening
BE73 0012 3856 0260 van Belg. Alpen. Antw. vzw/Klim met vermelding "Klimschool KVB 3 + lidnummer”

Dit jaar kan je ook kiezen om in te schrijven voor de 2 modules samen - zijnde KVB2 + KVB3.  De cursussen sluiten op elkaar aan.
Op het einde van de 2 modules zal het KVB3-brevet uitgereikt worden.

305 € (voor leden BAC-Antwerpen) of 345€ (voor niet-leden BAC-Antwerpen) storten op rekening
BE73 0012 3856 0260 van Belg. Alpen. Antw. vzw/Klim met vermelding "Klimschool KVB 2/KVB3 + lidnummer”

Voor de aanvang ontvang je alle nodige praktische informatie èn een lijst met alle deelnemers. Op die manier kunnen de nodige afspraken worden gemaakt i.v.m. carpooling.

MATERIAAL

  • de club voorziet in touwen voor de ganse groep

  • gedurende de eerste lesdag wordt uitleg verstrekt over klimmateriaal. Deelnemers zijn dan voldoende geïnformeerd om een eigen basisuitrusting aan te schaffen

  • de minimale basisuitrusting waarover iedere deelnemer moet beschikken: helm, gordel, min. 1 safebiner, 2 schroefmusketons, zekeringstoestel type Reverso

Meer info:

Cursusverantwoordelijke: Bert Verwerft

klimmen@bacantwerpen.be

Data: 

zondag, 19 september, 2021 - 10:00 , Durnal
Labels

Soort activiteit: 

Opleidingen: