Activiteit

Algemene Vergadering 2020

De Raad van Bestuur van BAC-Antwerpen nodigt alle leden uit op de Algemene Vergadering 2020 van de Belgische Alpenclub Antwerpen vzw. Deze bijeenkomst vindt plaats op zaterdag 5 september om 18.00 u  te Rompelei 53, 2550 Kontich (Chalet “Steeds Vooraan” )

Agenda

  1. Verslag van de voorzitter.
  2. Verslag penningmeester van de rekeningen 2019 en budget 2020
  3. Overzicht jaaractiviteiten en geplande activiteiten 2020.
  4. Herverkiezing Wim Acke en Elena Berenguer
  5. Vraag aan clubleden naar voorstellen activiteiten en/of clubavonden.
  6. Varia

 

De Algemene Vergadering wordt afgesloten met een etentje en gezellig samenzijn. Deelname aan dit etentje kan door inschrijving en storting van  15 € per volwassene en 10 € per kind op rekeningnummer BE73 0012 3856 0260 van BAC-Antwerpen en dit voor 1 maart 2020. Inschrijvingsformulier

Nieuwe bestuursleden kunnen zich kandidaat stellen:
Voorwaarden:
1. Minstens 3 jaar sportbeoefenaar ( lid) zijn
2. Schriftelijk kandidatuur bezorgen aan de zetel, uiterlijk op 17/02/2020
3. Gesteund worden door minstens 20 sportbeoefenaars( leden) (Handtekeningen)  of door de raad van bestuur.

 

 

Hartelijke klimmersgroet,

Het bestuur van BAC-Antwerpen

Henk Vandenhoeck                    Nancy Willeme                          Paul Verzele

Bert Verwerft                              Wim Acke                                  Elena Berenguer

Data: 

zaterdag, 5 september, 2020 - 18:00 , Rompelei 53, 2550 Kontich -Chalet "Steeds Vooraan"
Labels

Clubactiviteiten: