Activiteit

Algemene Ledenvergadering Bac Antwerpen 2021

Algemene Ledenvergadering 2021

 

Beste vrienden,

Vorig jaar werden we door corona bij verrassing gepakt wat betrof de organisatie van onze algemene ledenvergadering. Daarom hebben we die toen kunnen uitstellen naar een latere datum op het jaar. Ondertussen weten we dat er corona heerst. We zijn niet langer verrast. We weten ook dat de regering eraan werkt om iedereen een eerst dosis vaccin te geven tegen de zomer. Helaas is men maar beschermd twee weken na het tweede vaccin. Wettelijk zijn we echter verplicht om de algemene ledenvergadering binnen de 6 maanden na het afsluiten van het boekjaar te organiseren. We moeten onze vergadering in de eerste helft van het jaar houden. Wegens de beperkende maatregelen moeten we dit jaar weerom onze algemene vergadering online organiseren.

Om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen zal de algemene ledenvergadering 2021 online doorgaan op 13/03/2021 om 19:30. Deze vergadering zal enkel online doorgaan. Er is geen bijeenkomst in een vergaderzaal gepland. U dient zich wel in te schrijven voor deze algemene vergadering en de inschrijvingen moeten ons bereiken vóór 20/02/2021 om ons toe te laten het lidmaatschap te verifiëren, de stembrieven op te sturen en de nodige schikkingen te treffen. INSCHRIJVEN

Voor verkiezingen die schriftelijk en geheim gebeuren, zullen de ingeschrevenen die in orde zijn met hun lidmaatschap per post een stembrief ontvangen die ze eveneens per post moeten terugsturen met de voorgefrankeerde envelop die bij het stembiljet zal zitten. Andere stemmingen zullen online tijdens de vergadering gebeuren. Wie zich tijdig inschrijft zal alle nodige details en instructies over het stemmen ontvangen.

Via welk platform de online vergadering precies zal doorgaan (Skype, Microsoft Team, Google, …), zal bepaald worden aan de hand van het aantal tijdige inschrijvingen omdat niet elk platform vergaderingen met evenveel personen tegelijk toelaat of voor grotere aantallen bijkomende kosten voor aanrekent. Eens de inschrijvingen binnen zijn en het lidmaatschap geverifieerd werd, zullen de ingeschreven leden alle verdere details krijgen over de online sessie van onze algemene vergadering.

Agenda:

  1. Verwelkoming
  2. Tellen van de aanwezigen, volmachten, …
  3. Verslag van de voorzitter
  4. Verslag penningmeester van de rekeningen 2020
  5. Verslag van de kastoezichter
  6. Begroting 2021
  7. Overzicht jaaractiviteiten en geplande activiteiten 2021
  8. Herverkiezing Bert Verwerft, Nancy Willeme en Cedric Dezitter
  9. Varia

Nieuwe kandidaat-bestuursleden kunnen zich kandidaat stellen:
Voorwaarden:
1. Minstens 3 jaar sportbeoefenaar (lid) zijn
2. Schriftelijk kandidatuur bezorgen aan de zetel, uiterlijk op 20/02/2021
3. Gesteund worden door minstens 20 sportbeoefenaars (leden van BAC-Antwerpen, op basis van handtekening + naam + lidnummer) of voorgedragen worden door de raad van bestuur.

Met vriendelijke groeten,
Het Bestuur van Bac Antwerpen

Data: 

zaterdag, 13 maart, 2021 - 19:30 , TBD - Online
Labels

Clubactiviteiten: