Via ferrata

Overal waar er rotsen zijn, kan je hem tegenkomen: een stalen kabel die je kan helpen om een moeilijker traject te overwinnen.

Via Ferrata is een sport op zich geworden, die zich ergens tussen klimmen en wandelen situeert. Elk jaar komen er nieuwe routes bij, elk met zijn eigen karakter.

Heb je er zin in? Wil je te weten komen hoe je dat op een veilige manier aanpakt? Neem dan contact op voor een initiatie!

via ferrata
Basisopleiding die dieper ingaat op de gebruikte technieken bij via ferrata
Volzet
zelfredding
Oefendag waar verschillende gevorderde technieken worden aangeleerd die je helpen door onvoorziene omstandigheden te geraken.
Volzet
hangbrug
Initiatie stageweek in Oostenrijk Otztal. Gedurende deze week beklimmen we elke dag een of twee VF-routes.